Przetargi aktualnie realizowane

Lp.

Opis

Dokumenty do pobrania

1

Ochrona i dozór mienia Forum Kultury w Gdyni (10.03.2016).

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

2. SIWZ – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

3. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ W WERSJI EDYTOWALNEJ

 

4. WYJAŚNIENIA SIWZ NR 1

 

5. WYJAŚNIENIA SIWZ NR 2

 

6. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

7. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY